Oskused, spetsiaalne tehnika, pikaajaline kogemus ja insenertehniliste lahenduste valdamine võimaldavad meil pakkuda raskete esemete teisaldamist ruumis.

Sellise töö puhul on väga oluline valdkonnasisene kogemus ja oskus võimalikke takistusi aegsasti ette näha. Veo marsruut tuleb nii hoonesiseselt kui ka punktist A punkti B hoolikalt läbi mängida, et vältida töö teostamise käigus arhitektuurilistest või ruumilistest iseärasustest tingitud komistuskive. Tööde teostamiseks kasutame erinevat tõste- ja transporditehnikat, sealhulgas trepirobotit. Lisaks meiepoolsele vastutuskindlustusele on võimalik igale tööle võtta ka eraldi kindlustus.

Oleme transportinud erinevaid asju, nagu näiteks trükitehnikat ja giljotiine, tööstuslikke jahutusseadmeid, täppiskonditsioneere, servereid, seife, klavereid, labori- ja meditsiinitehnikat. Teostame töid nii ruumisiseselt kui ka erinevate asukohtade vahel. Väiksematele kiireloomulistele töödele reageerime koheselt.